Morten Hahn-Pedersen

Rejseledere - Morten Hahn-Pedersen

Morten Hahn-Pedersen er uddannet cand. mag. i historie og kunsthistorie. Han var tilknyttet den maritimhistoriske museumsverden gennem mere end tre årtier og var bl.a. direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og seniorforsker ved Center for Maritime og Regionale Studier. Han har rejst i store dele af verden og er en både rutineret og engageret formidler med sans for såvel det store overblik som den morsomme detalje. Han er en meget anvendt foredragsholder og har desuden medvirket i en række tv-produktioner. Hans virke som maritimhistorisk forsker og formidler har sat sig spor i mængder af publikationer; herunder arbejder om sejladsen på de danske kolonier.